Thursday, April 18, 2013

18 Điều Suy Niệm


  Photo: 18 ĐIỀU SUY NIỆM:
* * * * * * * * * * *
(Tặng các bạn )
1/ Kho tàng vô tận của ta, là nụ cười

2/ Thông minh nhất của ta, là tự chủ

3/ Công bình nhất ta có, là thời gian

4/ Bạn thân nhất của ta, là sức khoẻ

5/ An ủi nhất của ta, là bố thí

6/ Sức mạnh nhất của ta, là khoan dung

7/ Thông thái nhất của ta, là tình thương
8/ Hy vọng nhất của ta, là tự thay đổi

9/ Thành công nhất của ta, là sự lễ độ

10/ Kẻ thù nhất của ta, là tham vọng

11/ Cô độc nhất của ta, là mặc cảm

12/ Dại dột nhất của ta, là tuyệt vọng

13/ Đau khổ nhất của ta, là tự ty

14/ Sai lầm nhất của ta, là dối trá

15/ Ăn năn nhất của ta, là bất hiếu
16/ Tật nguyền nhất của ta, là ghen tỵ

17/ Yếu đuối nhất của ta, là thịnh nộ

18/ Thất bại nhất của ta, là tự kiêu.

Nguồn: Phật Pháp Vô Biên_Sự Mầu Nhiệm Của Phật Pháp.

      1/ Kho tàng vô tận của ta, là nụ cười
       2/ Thông minh nhất của ta, là tự chủ
 

       3/ Công bình nhất ta có, là thời gian
       4/ Bạn thân nhất của ta, là sức khoẻ
       5/ An ủi nhất của ta, là bố thí
       6/ Sức mạnh nhất của ta, là khoan dung
       7/ Thông thái nhất của ta, là tình thương 

       8/ Hy vọng nhất của ta, là tự thay đổi
       9/ Thành công nhất của ta, là sự lễ độ
     10/ Kẻ thù nhất của ta, là tham vọng
     11/ Cô độc nhất của ta, là mặc cảm
     12/ Dại dột nhất của ta, là tuyệt vọng
     13/ Đau khổ nhất của ta, là tự ty
     14/ Sai lầm nhất của ta, là dối trá
     15/ Ăn năn nhất của ta, là bất hiếu 

     16/ Tật nguyền nhất của ta, là ghen tỵ
     17/ Yếu đuối nhất của ta, là thịnh nộ
     18/ Thất bại nhất của ta, là tự kiêu.

Nguồn: Phật Pháp Vô Biên_Sự Mầu Nhiệm Của Phật Pháp.


No comments:

Post a Comment